ดูรายการ We Got Married นิชคุณ (Nickhun) กับ วิคตอเรีย (Victoria)


we-got-married--nickhun-Victoria     24 มีนาคม 2557

ดู We Got Married นิชคุณ (Nickhun) กับ วิคตอเรีย (Victoria)

 

121367466

          เรื่องย่อ : นิชคุณสมาชิกบอยแบนด์ 2PM กับ Victoria สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป f(x) คู่รักคู่ใหม่ในรายการ We Got Married ของสถานี MBC นิชคุณ ฉายาที่เกาหลี เจ้าชายแห่งเมืองไทย สมาชิกวง 2PM กับสาวแห่งแดนมังกร ประเทศจีน วิคตอเรีย สมาชิกวง f(x) วงเกิร์ลกรุ๊ปหญิง

We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 1 1/2/สำรองEP1-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 1 2/2/สำรองEP1-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 2 1/2/สำรองEP2-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 2 2/2/สำรองEP2-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 3 1/2/สำรองEP3-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 3 2/2/สำรองEP3-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 4 1/2/สำรองEP4-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 4 2/2/สำรองEP4-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 5 1/2/สำรองEP5-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 5 2/2/สำรองEP5-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 6 1/2/สำรองEP6-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 6 2/2/สำรองEP6-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 7 1/2/สำรองEP7-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 7 2/2/สำรองEP7-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 8 1/2/สำรองEP8-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 8 2/2/สำรองEP8-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 9 1/2/สำรองEP9-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 9 2/2/สำรองEP9-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 10 1/2/สำรองEP10-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 10 2/2/สำรองEP10-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 11/สำรองEP11
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 12 1/2/สำรองEP12-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 12 2/2/สำรองEP12-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 13 1/4/สำรองEP13-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 13 2/4/สำรองEP13-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 13 3/4/สำรองEP13-3
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 13 4/4/สำรองEP13-4
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 14 1/2/สำรองEP14-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 14 2/2/สำรองEP14-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 15 1/2/สำรองEP15-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 15 2/2/สำรองEP15-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 16 1/2/สำรองEP16-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 16 2/2/สำรองEP16-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 17 1/2/สำรองEP17-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 17 2/2/สำรองEP17-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 18 1/2/สำรองEP18-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 18 2/2/สำรองEP18-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 19 1/2/สำรองEP19-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 19 2/2/สำรองEP19-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 20 1/2/สำรองEP20-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 20 2/2/สำรองEP20-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 21 1/2/สำรองEP21-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 21 2/2/สำรองEP21-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 22 1/2/สำรองEP22-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 22 2/2/สำรองEP22-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 23 1/2/สำรองEP23-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 23 2/2/สำรองEP23-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 24 1/2/สำรองEP24-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 24 2/2/สำรองEP24-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 25 1/2/สำรองEP25-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 25 2/2/สำรองEP25-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 26 1/2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 26 2/2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 27
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 28 1/2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 28 2/2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 29 1/2/สำรองEP29-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 29 2/2/สำรองEP29-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 30 1/2/สำรองEP30-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 30 2/2/สำรองEP30-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 31 1/2/สำรองEP31-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 31 2/2/สำรองEP31-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 32 1/2/สำรองEP32-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 32 2/2/สำรองEP32-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 33 1/2/สำรองEP33-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 33 2/2/สำรองEP33-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 34 1/2/สำรองEP34-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 34 2/2/สำรองEP34-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 35 1/2/สำรองEP35-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 35 2/2/สำรองEP35-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 36 1/2/สำรองEP36-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 36 2/2/สำรองEP36-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 37 1/2/สำรองEP37-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 37 2/2/สำรองEP37-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 38 1/2/สำรองEP38-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 38 2/2/สำรองEP382
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 39 1/2/สำรองEP39-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 39 2/2/สำรองEP39-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 40 1/2/สำรองEP40-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 40 2/2/สำรองEP40-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 41 /สำรองEP41
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 42 1/2/สำรองEP42-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 42 2/2/สำรองEP42-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 43 1/2/สำรองEP43-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 43 2/2/สำรองEP43-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 44 1/2/สำรองEP44-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 44 2/2/สำรองEP44-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 45 1/2/สำรองEP45-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 45 2/2/สำรองEP45-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 46 1/2/สำรองEP46-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 46 2/2/สำรองEP46-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 47 1/2/สำรองEP47-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 47 2/2/สำรองEP47-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 48 1/2/สำรองEP48-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 48 2/2/สำรองEP48-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 49 1/2/สำรองEP49-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 49 2/2/สำรองEP49-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 50 1/2/สำรองEP50-1
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 50 2/2/สำรองEP50-2
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 51/สำรองEP51
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 52/สำรองEP52
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 53/สำรองEP53
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 54/สำรองEP54
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 55 /สำรองEP55
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 56/สำรองEP56
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 57/สำรองEP57
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 58/สำรองEP58
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 59/สำรองEP59
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 60/สำรองEP60
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 61/สำรองEP61
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 62/สำรองEP62
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 63/สำรองEP63
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 64  End/สำรองEP64
We Got Married [Nickhun] [Victoria] EP 64 End/สำรองEP64