ซีรี่ย์อินเดีย Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.1-99

Uttaran, ซีรีย์พากย์ไทย     18 กันยายน 2562

ซีรี่ย์อินเดีย Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย

เรื่องราวของเพื่อนที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อลิชาเป็นลูกสาวของคนรับใช้ในบ้านในขณะที่ ทาปาสยา เป็นลูกสาวของเจ้าของที่ดินซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ซีรี่ย์อินเดีย อลิชา แรงพิษริษยา ที่เด็กทั้งสองมีฐานะที่แตกต่างกันมาก แต่ก็กลายเป็นเพื่อนรักของกันและกัน อย่างไรก็ตามในความรักมักมีร่องรอยความริษยาเกิดขึ้น เมื่อบุคลิกที่อ่อนหวานของอลิชาชนะหัวใจคนในบ้านของทาปาสยา ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเวียร์ซึ่งเป็นผู้ที่เหมาะสมกับทาปาสยามาหลงรักความเป็นธรรมชาติของอลิชาขึ้นมา มาดูกันว่า ทาปาสยาที่พยายามจะเป็นแบบอลิชาและปฏิเสธความสุขทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเธอจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.1

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.2

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.3

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.4

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.5

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.6

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.7

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.8

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.9

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.10

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.11

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.12

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.13

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.14

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.15

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.16

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.17

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.18

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.19

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.20

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.21

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.22

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.23

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.24

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.25

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.26

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.27

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.28

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.29

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.30

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.31

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.32

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.33

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.34

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.35

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.36

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.37

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.38

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.39

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.40

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.41

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.42

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.43

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.44

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.45

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.46

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.47

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.48

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.49

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.50

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.51

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.52

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.53

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.54

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.55

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.56

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.57

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.58

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.59

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.60

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.61

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.62

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.63

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.64

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.65

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.66

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.67

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.68

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.69

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.70

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.71

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.72

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.73

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.74

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.75

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.76

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.77

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.78

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.79

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.80

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.81

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.82

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.83

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.84

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.85

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.86

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.87

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.88

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.89

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.90

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.91

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.92

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.93

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.94

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.95

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.96

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.97

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.98

Uttaran อลิชา แรงพิษริษยา พากย์ไทย Ep.99