ซีรี่ย์จีน The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.1-37 (จบ)

The Vigilantes in Masks, ซีรีย์พากย์ไทย     19 ธันวาคม 2561

ซีรี่ย์จีน The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย

ช่วงกลางราชวงศ์หมิง บ้านเมืองประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัยที่เซียงเป่ยรอเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนสามแสนตำลึงจากราชสำนัก เงินจำนวนสามแสนตำลึงถูกขนส่งมายังเซียงเป่ย แต่กลับถูกคนลึกลับช่วงชิงไปอย่างไร้ร่องรอย เรื่องนี้เป็นที่ตกตะลึงทั้งราชสำนัก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ขุนนางชั่ว

นำแสดงโดย: ฮั่วเจี้ยนหัว หลิวซือซือ หม่าเทียนหยี่ ซื่อสิงหยี่ เซียวเจิ้งหนัน ถงลี่หย่า เติ้งลี่หมิน ไห่ปอ เลี่ยวฉี่จื้อ จางเหลย

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.1

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.2

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.3

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.4

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.5

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.6

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.7

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.8

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.9

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.10

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.11

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.12

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.13

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.14

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.15

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.16

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.17

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.18

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.19

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.20

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.21

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.22

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.23

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.24

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.25

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.26

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.27

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.28

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.29

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.30

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.31

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.32

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.33

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.34

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.35

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.36

The Vigilantes in Masks จอมโจรวีรบุรุษ พากย์ไทย Ep.37