ซีรี่ย์จีน The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.1-11

The Chronicle of A Taichi Master, ซีรีย์พากย์ไทย     19 สิงหาคม 2562

ซีรี่ย์จีน  ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย

​เช้าวันรุ่งขึ้น เพียวอี้เข้ามาหาพ่อที่ห้องแล้วก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมาก เมื่อพบเยี่ยหยูกับอิ๋งชุน สรุปคือ จูเข่อฟาตัดสินใจรับอุปการะทั้งสองแม่ลูกให้พักอยู่ในบ้านด้วย

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.1

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.2

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.3

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.4

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.5

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.6

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.7

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.8

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.9

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.10

The Chronicle of A Taichi Master ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.11