ซีรี่ย์เกาหลี Protect the Boss


Protect the Boss     24 มีนาคม 2557

ดูซีรี่ส์เกาหลี Protect the Boss

  เรื่องย่อ : ซีรีย์เกาหลี Protect the Boss เป็นซีรี่ส์ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสาวจอมซ่าขาโหด “โนอึนซอล” เมื่อต้องมาเป็นเลขาฯ ให้กับหนุ่มจอมเห่ย “ชาจีฮอน” เรื่องราววุ่นวายจึงบังเกิดขึ้น โนอึนซอล “ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตแบบจอมลุย”

ดูซีรี่ส์เกาหลี Protect the Boss

Protect the Boss EP 1 1/4/สำรอง1-1
Protect the Boss EP 1 2/4/สำรอง1-2
Protect the Boss EP 1 3/4/สำรอง1-3
Protect the Boss EP 1 4/4/สำรอง1-4
Protect the Boss EP 2 1/5/สำรอง2-1
Protect the Boss EP 2 2/5
Protect the Boss EP 2 3/5
Protect the Boss EP 2 4/5/สำรอง2-4
Protect the Boss EP 2 5/5
Protect the Boss EP 3 1/5/สำรอง3-1
Protect the Boss EP 3 2/5/สำรอง3-2
Protect the Boss EP 3 3/5/สำรอง3-3
Protect the Boss EP 3 4/5/สำรอง3-4
Protect the Boss EP 3 5/5
Protect the Boss EP 4 1/5/สำรอง4-1
Protect the Boss EP 4 2/5/สำรอง4-2
Protect the Boss EP 4 3/5
Protect the Boss EP 4 4/5
Protect the Boss EP 4 5/5
Protect the Boss EP 5 1/5/สำรอง5-1
Protect the Boss EP 5 2/5/สำรอง5-2
Protect the Boss EP 5 3/5/สำรอง5-3
Protect the Boss EP 5 4/5/สำรอง5-4
Protect the Boss EP 5 5/5
Protect the Boss EP 6 1/5/สำรอง6-1
Protect the Boss EP 6 2/5/สำรอง6-2
Protect the Boss EP 6 3/5
Protect the Boss EP 6 4/5
Protect the Boss EP 6 5/5
Protect the Boss EP 7 1/5/สำรอง7-1
Protect the Boss EP 7 2/5/สำรอง7-2
Protect the Boss EP 7 3/5/สำรอง7-3
Protect the Boss EP 7 4/5/สำรอง7-4
Protect the Boss EP 7 5/5
Protect the Boss EP 8 1/5/สำรอง8-1
Protect the Boss EP 8 2/5/สำรอง8-2
Protect the Boss EP 8 3/5/สำรอง8-3
Protect the Boss EP 8 4/5/สำรอง8-4
Protect the Boss EP 8 5/5
Protect the Boss EP 9 1/5/สำรอง9-1
Protect the Boss EP 9 2/5/สำรอง9-2
Protect the Boss EP 9 3/5/สำรอง9-3
Protect the Boss EP 9 4/5/สำรอง9-4
Protect the Boss EP 9 5/5
Protect the Boss EP 10 1/5/สำรอง10-1
Protect the Boss EP 10 2/5/สำรอง10-2
Protect the Boss EP 10 3/5
Protect the Boss EP 10 4/5/สำรอง10-4
Protect the Boss EP 10 5/5
Protect the Boss EP 11 1/5/สำรอง11-1
Protect the Boss EP 11 2/5/สำรอง11-2
Protect the Boss EP 11 3/5/สำรอง11-3
Protect the Boss EP 11 4/5/สำรอง11-4
Protect the Boss EP 11 5/5
Protect the Boss EP 12 1/5/สำรอง12-1
Protect the Boss EP 12 2/5/สำรอง12-2
Protect the Boss EP 12 3/5/สำรอง12-3
Protect the Boss EP 12 4/5/สำรอง12-4
Protect the Boss EP 12 5/5
Protect the Boss EP 13 1/5/สำรอง13-1
Protect the Boss EP 13 2/5/สำรอง13-2
Protect the Boss EP 13 3/5/สำรอง13-3
Protect the Boss EP 13 4/5/สำรอง13-4
Protect the Boss EP 13 5/5
Protect the Boss EP 14 1/5
Protect the Boss EP 14 2/5/สำรอง14-2
Protect the Boss EP 14 3/5/สำรอง14-3
Protect the Boss EP 14 4/5/สำรอง14-4
Protect the Boss EP 14 5/5/สำรอง14-5
Protect the Boss EP 15 1/5
Protect the Boss EP 15 2/5/สำรอง15-2
Protect the Boss EP 15 3/5
Protect the Boss EP 15 4/5/สำรอง15-4
Protect the Boss EP 15 5/5
Protect the Boss EP 16 1/5
Protect the Boss EP 16 2/5/สำรอง16-2
Protect the Boss EP 16 3/5/สำรอง16-3
Protect the Boss EP 16 4/5/สำรอง16-4
Protect the Boss EP 16 5/5/สำรอง16-5
Protect the Boss EP 17 1/5/สำรอง17-1
Protect the Boss EP 17 2/5
Protect the Boss EP 17 3/5/สำรอง17-3
Protect the Boss EP 17 4/5/สำรอง17-4
Protect the Boss EP 17 5/5/สำรอง17-5
Protect the Boss EP 18 ตอนจบ 1/5
Protect the Boss EP 18 ตอนจบ 2/5/สำรอง18-2
Protect the Boss EP 18 ตอนจบ 3/5/สำรอง18-3
Protect the Boss EP 18 ตอนจบ 4/5/สำรอง18-4
Protect the Boss EP 18 ตอนจบ 5/5/สำรอง18-5