ซีรี่ย์อินเดีย MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.1-89

CHINESE-Series ซีรี่ย์จีน-ไต้หวัน, MahaKali, ซีรีย์พากย์ไทย     15 พฤศจิกายน 2561

ซีรี่ย์อินเดีย MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย

พระแม่กาลี หรือ กาลิกา(काली,Kālī,แปลว่า หญิงดำ)เป็นปางหนึ่งของพระอุมาเทวี ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีกายสีดำสนิท มีลักษณะดุร้าย มี ๑๐ พระกร ถืออาวุธร้ายอยู่ในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก ที่ริมฝีปากมีเลือดไหลหยดเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก มีงูใหญ่ร้อยคาดองค์ดั่งสังวาลย์

พระแม่กาลี  คือร่างที่แบ่งภาคมาจาก พระอุมาเทวี(พระแม่อุมา)หรือพระนางปวารตี  โดยทรงมีจุดประสงค์เพื่อลงมาปราบอสูรที่มีนามว่า อสูรทารุณ กล่าวกันว่า อสูรทารุณ เป็นอสูรที่ฆ่าไม่ตาย และหากเมื่อใดที่เลือดหยดลงถึงพื้น เลือดนั้นก็จะทวีขึ้นเรื่อยไปไม่หมดสิ้น ด้วยความคิดที่ว่าตนเองมีอิทธิฤทธิ์มากมายเหนือใคร และไม่มีใครสามารถฆ่าได้ จึงทำให้อสูรทารุณเกิดฮึกเหิมลำพองในความเก่งกาจของตน และได้นำอิทธิฤทธิ์ความเก่งกาจมาใช้กลั่นแกล้งผู้คน และเทวดาทั่วไป จนในวันหนึ่งก็เกิดความคิดที่จะครอบครองโลกทั้งสาม

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.1

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.2

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.3

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.4

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.5

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.6

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.7

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.8

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.9

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.10

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.11

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.12

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.13

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.14

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.15

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.16

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.17

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.18

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.19

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.20

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.21

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.22

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.23

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.24

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.25

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.26

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.27

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.28

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.29

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.30

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.31

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.32

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.33

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.34

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.35

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.36

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.37

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.38

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.39

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.40

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.41

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.42

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.43

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.44

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.45

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.46

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.47

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.48

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.49

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.50

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.51

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.52

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.53

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.54

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.55

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.56

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.57

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.58

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.59

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.60

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.61

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.62

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.63

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.64

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.65

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.66

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.67

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.68

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.69

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.70

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.71

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.72

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.73

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.74

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.75

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.76

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.77

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.78

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.79

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.80

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.81

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.82

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.83

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.84

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.85

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.86

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.87

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.88

MahaKali มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา พากย์ไทย Ep.89

กด like ไว้นะเผื่อเวปโดนอุ้มจะได้ตามกันถูกกดติดตามเพื่อรับชม ดูซีรีย์ก่อนใคร

ปิด